Jogi tudnivalók

Szolgáltató

Daimler AG

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart

Németország

Tel.: +49 711 17 0

E-mail: dialog@daimler.com

Képviseli az Igazgatótanács: Ola Källenius (Elnök), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

A Felügyelőbizottság elnöke: Manfred Bischoff

Cégjegyzékszám a stuttgarti cégbíróságnál: HRB 19360

Forgalmiadó-azonosító szám: DE 81 25 26 315

Szerzői jog

Copyright Daimler AG. Minden jog fenntartva. Az összes szöveg, kép, grafika, hang-, video- és animációs fájl, valamint azok elrendezései a szerzői jogok és egyéb, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó törvények hatálya alá tartoznak. Nem másolhatók és nem módosíthatók, továbbá más internetes oldalon sem használhatók fel sem kereskedelmi célokból, sem továbbadás céljából. A Daimler AG egyes internetoldalai olyan anyagokat is tartalmaznak, amelyek szerzői jogai azoknak a tulajdonában vannak, akik ezeket az anyagokat rendelkezésre bocsátották.

Termékek és árak

Az egyes oldalak szerkesztésének lezárása után a termékeken és szolgáltatásokon történhettek változások. A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem változásának jogát a gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések a Daimler érdekeinek figyelembevételével az ügyfél számára ésszerűek. Az illusztrációkon olyan tartozékok, extra felszereltségek vagy egyéb részek is láthatók lehetnek, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék vagy szolgáltatás részét. A színeltérések technikai okokra vezethetők vissza. Egyes oldalak olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, amelyek egyes országokban nem elérhetők. A törvényi, jogi, ill. adóelőírásokra és azok hatásaira való utalások csak a Német Szövetségi Köztársaságban érvényesek. Egyéb rendelkezések hiányában az értékesítési vagy szállítási feltételek esetében a szállítás napján érvényes árak érvényesek. Szerződéses partnereink számára az árak kötelezettség nélküli, ajánlott árként értendők. Az aktuális állapotra vonatkozó további információkért ezért kérjük, forduljon egy képviseletünkhöz vagy egy szerződéses partnerünkhöz.

Kereskedelmi védjegyek

Ahol nincs másként megadva, a Daimler internetes oldalain megnevezett minden márka a Daimler törvény által védett védjegye, ez különösen érvényes a típusmegnevezésekre, valamint a vállalat minden logójára és emblémájára.

Licencjogok

A Daimler innovatív és informatív internetkínálatot kíván nyújtani Önnek. Ezért reméljük, hogy éppúgy örömét leli oldalaink kreatív kialakításában, mint mi magunk. Megértését kérjük azonban azért, hogy a Daimlernek védenie kell szellemi tulajdonát, beleértve a szabadalmakat, kereskedelmi márkákat és szerzői jogokat, és ezért ezekre az internetoldalakra semmilyen, a Daimler szellemi tulajdonára vonatkozó licencjog nem adható.

Tudnivalók a jövőre vonatkozó állításokról

Ez az internetoldal jövőre vonatkozó állításokat is tartalmaz, jövőbeli folyamatokra vonatkozó jelenlegi megítélésünk alapján. Az ilyen jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló kifejezések jellemzik, mint "előreláthatólag", "vélhetően", "gondoljuk, "becsüljük", "várhatóan", "törekszünk", "lehet/lehetne", "tervezzük", "előrevetítjük", "kellene". Az ilyen kijelentések számos kockázatot és bizonytalanságot tartalmaznak. Néhány példa: a világgazdasági helyzet kedvezőtlen változása, különösképpen keresletcsökkenés legfontosabb piacainkon; refinanszírozási lehetőségeink romlása a hitel- és pénzügyi piacokon; vis major esetek, mint például természeti katasztrófák, terrorcselekmények, politikai zavargások, háborús konfliktusok, ipari balesetek és azok következményei értékesítési, beszerzési, gyártási vagy finanszírozási tevékenységeinkre; árfolyamváltozások, a fogyasztói magatartás megváltozása kisebb és kevésbé jövedelmező gépkocsik irányába vagy termékeink és szolgáltatásaink elfogadottságának lehetséges csökkenése annak következményével, hogy kevésbé tudjuk érvényesíteni árainkat, és kevésbé tudjuk kihasználni gyártási kapacitásainkat; az üzemanyag- és nyersanyagárak emelkedése, termeléskiesések anyaghiány, munkavállalói sztrájk vagy beszállítói fizetésképtelenség miatt; a használt autók továbbértékesítési árának csökkenése, költségcsökkentő és hatékonyságnövelő intézkedések sikeres érvényesítése; azon társaságok üzleti kilátásai, amelyekben jelentős részesedéssel rendelkezünk; stratégiai kooperációk és joint venture vállalatok sikeres megvalósítása; a törvények, rendelkezések és hatósági előírások változásai, különösképpen, ha ezek érintik a gépkocsik károsanyag-kibocsátását, üzemanyag-fogyasztását és biztonságát, továbbá folyamatban levő hatósági vizsgálatok lezárulása és függőben levő vagy a vállalat érdekeit hátrányosan érintő jövőbeni jogi eljárások kimenetele és más kockázatok, bizonytalanságok, amelyek közül néhányat a Daimler aktuális üzleti jelentése a »Jelentés a kockázatokról és az esélyekről« címmel ismertet. Amennyiben ezeknek a bizonytalansági tényezőknek vagy kiszámíthatatlanságoknak valamelyike bekövetkezne, vagy a jövőre vonatkozó állítások alapjául szolgáló feltételezések helytelennek bizonyulnának, a tényleges eredmények jelentősen eltérhetnek az állításokban megnevezett vagy hallgatólagosan kifejezésre juttatott eredményektől. Nincs szándékunkban, és nem tekintjük kötelezettnek magunkat arra, hogy a jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan aktualizáljuk, mivel ezek kizárólag a nyilvánosságra hozatal napján érvényes körülményekből indulnak ki.

Felelősség

Az ezen az oldalakon található információk és adatok nem jelentenek se kifejezett, se hallgatólagos ígéretet vagy garanciát. Különösen nem jelentenek hallgatólagos egyetértést vagy garanciát az állapotra, a kereskedelmi forgalomba hozhatóságra, bizonyos célra való alkalmasságra vagy a törvények és szabadalmak meg nem sértésére vonatkozóan.

Internetes oldalainkon más oldalakra mutató linkekkel is találkozik. Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy nincs befolyásunk a hivatkozásokon át elérhető oldalak kialakítására és tartalmára. Ezért nem vállalhatunk felelősséget az azokon közzétett információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Ennek alapján ezúton elhatárolódunk ezen oldalak valamennyi tartalmától. Ez a nyilatkozat érvényes az internetes oldalainkon szereplő, külső oldalakra mutató valamennyi linkre és ezen oldalak tartalmára.

Információk az Online-vitarendezésről

Az EU-Bizottság létrehozott egy internetes platformot a vitás ügyek online rendezése céljából (az ún. „OS-platform“). Az Online vitarendezési platformon keresztül a bírósági eljárást elkerülve lehet rendezni az online adásvételi szerződésekből származó szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitákat. Az Online Vitarendezési Platformot a következő linken érheti el:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Megjegyzés az Alternatív fogyasztói vitarendezésről szóló törvény (VSBG) 36. §-a szerint

A Daimler AG nem vesz részt egy békéltető testület előtti békéltető eljárásban az Alternatív fogyasztói vitarendezésről szóló német törvény (VSBG) rendelkezései szerint, és erre nem is kötelezett.

Rangsor

Egy digitális ajánlat Használati Feltételei elsőbbséget élveznek ezekkel a Jogi tudnivalókkal szemben.

Cookie-k használata

Ezzel a weboldal még inkább felhasználóbarát kialakítása és folyamatos fejlesztése a célunk. A weboldalak további használatával hozzájárul a cookie-k alkalmazásához.