Informaţii juridice

Furnizor

Daimler AG

Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart

Germania

Tel.: +49 711 17 0

E-mail: dialog@daimler.com

Reprezentantă de comitetul de conducere: Ola Källenius (Preşedinte), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

Preşedintele Comitetului de administraţie: Manfred Bischoff

Registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Stuttgart, Nr. HRB 19360

Număr de identificare TVA: DE 81 25 26 315

Dreptul de autor

Copyright Daimler AG. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, diagramele, reprezentările grafice, fişierele audio, video şi de animaţie şi amplasarea acestora sunt supuse prevederilor legislaţiei privind dreptul de autor şi altor legi care protejează proprietatea intelectuală. Copierea sau modificarea sau utilizarea acestora pe alte pagini web în scopuri comerciale sau în scopul transmiterii este interzisă. Unele pagini web ale societăţii Daimler AG conţin şi material supus drepturilor de autor ale terţilor care l-au pus la dispoziţie.

Produse şi preţuri

Este posibil ca după închiderea redacţiei paginilor individuale să fi intervenit modificări ale produselor şi ale serviciilor. Dreptul la modificări constructive şi de formă, la diferenţe de nuanţă, dar şi la modificări ale volumului furnizat sau al serviciilor prestate rămâne rezervat producătorului pe întreaga durată de livrare, în măsura în care modificările şi abaterile sunt rezonabile pentru client, luând în considerare interesele societăţii Daimler AG. Imaginile pot conţine şi accesorii, echipări opţionale sau alte volume de livrare. care nu fac parte din volumul de serie livrat sau din serviciile prestate în serie. Abaterile de culoare se datorează condiţiilor tehnice. Pagini individuale pot conţine şi tipuri sau servicii care nu sunt oferite în anumite ţări. Informaţiile referitoare la prevederile şi efectele legale, juridice şi fiscale sunt valabile numai pentru Republica Federală Germania. Sunt valabile preţurile în vigoare la data livrării, cu excepţia cazurilor în care în condiţiile de vânzare-cumpărare sau de livrare au fost convenite clauze diferite. Pentru partenerii noştri contractuali preţurile constituie recomandări orientative de preţuri. Din acest motiv, întrebaţi la o filială sau la un partener contractual care sunt preţurile actuale.

Mărci comerciale

Toate mărcile numite pe paginile web ale societăţii Daimler sunt mărci înregistrate protejate legal ale societăţii Daimler; acest lucru este valabil în special pentru numele modelelor, dar şi pentru toate logourile şi emblemele întreprinderii.

Drepturi asupra licenţelor

Societatea Daimler AG intenţionează să vă ofere un program inovativ şi informativ în internet. De aceea sperăm să vă bucuraţi la fel de mult ca şi noi de designul creativ. Vă rugăm, însă, să aveţi înţelegere pentru faptul că Daimler trebuie să îşi protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv patentele, mărcile comerciale şi drepturile de autor, şi că aceste pagini de internet nu pot oferi niciun drept de licenţă asupra proprietăţii intelectuale a societăţii Daimler AG.

Informaţii referitoare la afirmaţiile predictive

Această pagină web conţine afirmaţii predictive referitoare la evaluările noastre actuale ale proceselor viitoare. Cuvinte precum »a anticipa«, »a accepta«, »a crede«, »a estima«, »a aștepta«, »a intenționa«, »a putea/ar putea«, »a planifica«, »a proiecta«, »a trebui« și alte noțiuni similare sunt caracteristice pentru astfel de declarații prospective. Astfel de afirmaţii sunt supuse anumitor riscuri şi nesiguranţe. Câteva exemple în acest sens sunt dezvoltarea nefavorabilă a situației economice mondiale, îndeosebi reducerea cererii pe piețele noastre de desfacere cele mai importante, înrăutăţirea posibilităţilor noastre de refinanţare pe pieţele de credit şi pe pieţele financiare, evenimente inevitabile de forță majoră, ca de exemplu catastrofe naturale, acte de terorism, tulburări politice, conflicte armate, accidente industriale, și efectele acestora asupra activităților noastre de vânzare, achiziție, producție sau finanțare, modificările cursurilor valutare, modificarea comportamentului de consum în direcția autovehiculelor mai mici și generatoare de profituri mai mici sau o posibilă pierdere a acceptării produselor și serviciilor noastre, care influenţează negativ impunerea prețurilor și exploatarea la întreaga capacitate a unităţilor de producție, creșterile de prețuri la carburanți și materii prime, întreruperi ale producției din cauza lipsei materialelor, grevelor angajaților sau insolvențelor furnizorilor, reducerea prețurilor de recumpărare a autovehiculelor uzate, aplicarea cu succes a măsurilor de reducere a costurilor și sporire a eficienței, perspectivele de afaceri ale societăților la care deținem o participare semnificativă a preţurilor de revânzare a autovehiculelor rulate, aplicarea cu succes a măsurilor de reducere a cheltuielilor şi creştere a eficienţei, şansele de succes ale societăţilor comerciale la care avem participaţiuni semnificative, implementarea cu succes a cooperărilor strategice și asocierilor tip joint-venture, modificări ale legilor, prevederilor și directivelor oficiale, îndeosebi în ceea ce privește emisiile autovehiculelor, consumul de carburanți și siguranța, precum și finalizarea cercetărilor oficiale în curs sau a cercetărilor solicitate de autorităţi și rezultatul proceselor legale în curs de soluționare și a proceselor viitoare posibile și alte riscuri și situaţii neprevăzute, dintre care unele au fost descrise în prezentul raport sub titlul „Raportul riscurilor şi al şanselor”. Dacă intervine una unul dintre aceste nesiguranţe riscuri sau una dintre aceste incertitudini sau dacă presupunerile care stau la baza afirmaţiilor se dovedesc a fi incorecte, rezultatele reale ar putea fi foarte diferite de cele numite direct sau exprimate implicit în aceste afirmaţii. Nu intenţionăm şi nu ne asumăm în niciun fel obligaţia de a actualiza mereu afirmaţiile predictive, deoarece acestea pornesc exclusiv de la condiţiile din ziua publicării lor.

Răspunderea obligatorie

Informaţiile şi indicaţiile de pe aceste pagini nu constituie asigurări sau garanţii, nici explicite şi nici implicite/tacite. În special ele nu constituie asigurări sau garanţii tacite referitoare la caracteristici, la capacitatea comercială, la adecvarea pentru anumite scopuri sau la respectarea anumitor legi sau patente.

Pe paginile noastre de internet găsiţi linkuri spre alte pagini de internet. Vă atragem atenţia că nu avem nicio influenţă asupra organizării şi conţinutului acestor pagini la care se face trimitere prin link. Din acest motiv nu suntem în măsură să oferim garanţii pentru actualitatea, corectitudinea sau calitatea informaţiilor prezentate aici. Pornind de la această stare de fapt ne distanţăm prin prezenta de conţinuturile acestor pagini. Această declaraţie este valabilă pentru toate linkurile cuprinse pe paginile noastre de internet şi pentru conţinuturile acestora.

Informații cu privire la soluționarea online a litigiilor

Comisia Uniunii Europene a creat o platformă internet pentru soluționarea online a litigiilor (așa-numita „Platformă OS“). Platforma SOL constituie punctul unic de contact pentru procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor contractuale rezultate din contracte de vânzare-cumpărare online. Aveţi posibilitatea să accesaţi Platforma OS prin intermediul următorului link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Indicație conform art. 36 din Legea germană cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor în cauze în care sunt implicați consumatorii (VSBG)

Daimler AG nu va participa la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unui organism de conciliere pentru consumatori în sensul Legii germane privind soluționarea alternativă a litigiilor în cauze în care sunt implicați consumatorii (VSBG) și nu are niciun fel de obligație în acest sens.

Ierarhie

Condiţiile de utilizare pentru oferta digitală prevalează asupra dispozițiilor din aceste Informaţii juridice.

Utilizarea de cookies

Ezzel a weboldal még inkább felhasználóbarát kialakítása és folyamatos fejlesztése a célunk. A weboldalak további használatával hozzájárul a cookie-k alkalmazásához.